— Obora - 613 m.n.m —

Přístřešek, odpočívadlo Obora najdete na lesí cestě z křižovatky Vlčí hora do Kunova

Mapa stoupání

Profil kopce