— Památník II. světové války Hrabyně —

Rozsáhlý areál památníku je otevřený po rekonstrukci v dubnu 2009. Nová expozice se jmenuje Doba zmaru a naděje. Obsahuje informace a exponáty o II. světové válce u nás, zvláště na severní Moravě a ve Slezsku. Dále také výstava s názvem Muži a válka. Expozice jsou moderní, interaktivní a velice zajímavé. Původní unikátní film je promítán nadále jako součást expozice. Více na www.smz.cz