— Pustá Rudná - 740 m.n.m —

Pustá Rudná je přírodní rezervace ev. č. 1191 v katastru obce Andělská Hora, zhruba ½ km vsv. od vesnice Pustá Rudná. Chráněné ůzemí zaujímá malou část severozápadních svahů vrchu  

Mapa stoupání

Profil kopce